ข้อมูลการจองที่นั่งใช้คอมพิวเตอร์ ห้องที่ให้บริการ
เลือกวันที่มีการจอง :
จองใช้งานวันที่ 2022-08-01
ห้องที่ให้บริการ เปิดจอง ช่วงเช้า ช่วงบ่าย จองทั้งหมด
จำนวน (ที่นั่ง)
1. OCN Smart Learning Zone ชั้น 1 ที่นั่งเปิดให้บริการ 30 ที่นั่ง 30 จอง 0 ว่าง 30 จอง 1 ว่าง 29 1