ระบบจองใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลงทะเบียนครั้งแรกก่อนเข้าใช้งาน

รหัสผ่านของท่าน เป็นสิ่งสำคัญ ตัวเลขผสมอักษรและไม่ต่ำกว่า 8 -15 ตัวอักษาร ไม่ควรเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ
กรอกเบอร์โทร. กรณีเจ้าหน้าที่ต้องการติดต่อประสานงานหรือแจ้งข่าว